Kuvvet Cisimlerin Hareketini ve fieklini Etkiler
Kuvvet ve Hareket
119
Kuvvetin Etkileri
Pek çok şeyi kuvvet uygulayarak yapar›z.
Biz kuvveti göremeyiz ama cisimler üzerindeki
etkisini fark edebiliriz. Resimleri inceleyerek
kuvvetin etkilerini gözlemleyelim.
Kuvvet cisimleri hareket
ettirebilir veya onlar›n hızlan-
masını sağlayabilir.
Kuvvet cisimleri
yavaşlatabilir, hatta
durdurabilir.
Kuvvet cisimlerin yönünü değiştirebilir.
Cisimler kuvvetin
etkisiyle dönebilir.
Cisimlerin, kuvvet uyguland›¤›nda şekil değiştirip kuvvetin etkisi ortadan
kalkt›¤›nda eski şekline dönmeleri günlük hayatımızda bize kolaylık sağlar.
Örneğin, yatağımızın içinde kullanılan esnek yaylar ve sünger sayesinde
yatağımız vücudumuzun şeklini alır. Lastik saç tokaları esneyerek saçların
kolayca toplanmasını sağlar.
Aşağıdaki sorular›n cevaplar›n› defterimize yazalım.
1. Kuvvet nedir? Kuvvetin cisimler üzerinde ne tür etkileri vardır? Aç›klayal›m.
2. Hareketli bir cisme, hareket yönüne zıt yönde bir kuvvet uyguladığımızı düşünelim.
Bu durumda cismin hareketinde ne tür bir değişiklik gözlemleriz?
3. Aşağıda verilen çizelgemizi uygun örneklerle dolduralım.
4. Hareket eden cisimlerin yönünü nasıl değiştirebiliriz? Örneklerle kısaca açıklayalım.
KEND‹M‹Z‹ DE⁄ERLEND‹REL‹M
Cisimler
Kuvvetin Etkisi Ortadan Kalkınca
Eski Şekline Döner
Eski Şekline Dönemez
.......................
.......................
E. 13
s. 73
E. 14
s. 73
Kuvvet cisimlerin
fleklini değiştirebilir.
1...,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118 120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,...202